Bucegi

Foneticky správne Bučedž. Spolu s moldavskými Ceahlau boli najskôr a najdlhšie rekreačne využívanými  horami. Tu sa zrodila  rumunská turistika i alpinizmus. Dokladom  toho sú dve  najstaršie  horské chaty, z  ktorých tá  priamo na  najvyššom  Omu je aj  najvyššie položenou  chatou  v  celých   Karpatoch.
Po  vzniku  veľkého Rumunska v roku 1919 začal intenzívny rozvoj rekreačných stredísk nad  Brašovom  a v údolí  rieky Prahova.  Mestá  Predeal, Bušteni  a  Sinaia  pri  hlavnom cestnom a  železničnom ťahu  na  Bukurešt, zažili prudký  rozvoj.  Ich  „výhodná“ poloha  zariadila, že v rámci rumunských Transylvánskych álp sa obdivovateľom  ich  zachovalosti, Bucegi  zdajú nezdravo skomercionalizované a zdevastované.  Zčasti je to pravda, pretože  neveľké  pohorie bolo  „obetované“ už v časoch, kedy sa o škodlivosti cestovného ruchu ešte veľmi nehovorilo. Napriek všetkému, Bucegi stoja za návštevu a naopak, aj tie dve kabínkové lanovky zo Sinaie a Bušteni si už žiadajú modernizáciu. Nemožno  očakávať, že v dnešnom uponáhľanom svete väčšina ľudí  bude ochotná  venovať dosť času a energie na prekonávanie neskutočne strmých tisícmetrových  prevýšení,  na vysokú  planinu  pohoria, naviac  po  absolutne  nebezpečných, hoci  značkovaných  chodníkoch.
Do   hôr   bude   chodiť   čoraz  viac  ľudí.   Je potrebné   priviesť  ich  k  lepšiemu  poznaniu, k uvedomelej, prirodzenej disciplíne  a  tým k dobrovoľnému  chráneniu  prírodných  hodnôt.