Výšiny a planiny Bulharska - Dunaj v Železných vrátach oddelil Karpaty od horských pásiem Balkánu. Pri svojej ďalšej púti  k Čiernemu moru vytvoril Veľkú Valašskú nížinu Rumunska a Bulharska. Južne od nej sa znova dvíhajú mohutné horské chrbty. Sú to hory a planiny Bulharska, Stará planina a vysoký  Rilsko – Rodopský masív.