Carpati  Orientali – strednú časť karpatského systému tvorí  charakteristický oblúk
Východných  Karpát. Tie sú najrozsiahlejšou provinciou horstva a sú tvorené Poloninami
 a  v  Rumunsku  pokračujú  ako  Carpati  Orientali.  Ich  styčným  bodom  je   Pop  Ivan
marmarošský   na   hraničnom   chrbáte. Carpati Orientali smerujú na juh a zväčša tvoria prírodzenú hranicu historických regiónov Sedmohradska   a  Moldavska.    Doznievajú  v  sedle  a  meste  Predeal   nad   Brašovom. Mozaika  obrazu  rumunských Východných  Karpát  je  nebývalo  rôznorodá. V tej sa  im môžu rovnať len Západné Karpaty Slovenska. Poloninský charakter  Marmarošských  Álp i Suhardu, alpský  výzor  Rodnej, vulkanické  Calimani, zlepencové  Ceahlau a nádherný sochársky   plenér  bielych  vápencov  Ciucašu. Rumunské  hory  a  Carpati  Orientali  zvlášť   divoké,  civilizáciou  málo dotknuté, ale náročné   na   pohyb  v  nich.   Nedostatok   cestovateľskej   literatúry,  chýbajúce,  alebo nespoľahlivé   turistické   značenie,  často  nebezpečné   turistické   chodníky.   Rumunské Karpaty  nie   vhodné  pre  sviatočných  a  náhodných  turistov.  Transylvánske   Alpy náročné   na  prípravu,  zdatnosť  a  odolnosť.  Za  to  sa  ale  vedia  bohato  odmeniť Transylvánia- Sedmohradsko je dynamický kraj hôr, stretu  európskej  histórie a kultúry, a domovom  mnohých etník.  Putovanie čudesnými horami prináša aj poznanie  zvykov, spôsobov,   životného  štýlu  a  kultúry  tamojších  ľudí.    Pri  hlbšom  poznaní   našinec s  prekvapením  objaví   mnohé  spoločné  korene.  Jednoducho  Karpaty  zbližujú.