Horhany

Strecha  historického  Haliča.  Obidva  pojmy v tejto  forme  dnes  nehľadaj.  Ibaže  sa  s  nimi môžeš  takto  stretnúť  v starších  historických  prameňoch. Nevadí,  hoci  ich súčasná podoba naoko   začína  akoby   písmenom  „G“,  domácim   ukrajincom  predsa   len  zneje  ako  staré dobré   „H“.
Horhany    najrozsiahlejším  horským  masívom Ukrajinských Karpát.  Rozprestierajú sa na
severnej  strane  hlavného  rozvodného  hrebeňa  medzi  Vyškovským  a Jablonickým sedlom   v dlžke 75 km,  40 km široké. Od susedného pásma Polonín na juhu sa odlišujú architektúrou, tvarmi a hlavne  vizážou.  Ich  zvláštne  sivozelené  prevedenie  svieti   doďaleka  a  osviežuje severný   horizont.   Je   výsledkom    rozsiahlych   kamenných   morí - kameníc,  na  svahoch a vrcholoch pohoria. A horhan znamená v domácom dialekte kopa nahromadených skál. Sivé skaly,   svetlozelené   lišajníky.  Pre   Horhany    charakteristické  veľké  výškové  rozdiely, početné  horské  chrbty   rozdelené   hlbokými  dolinami.  Zdravé  prirodzené  lesy,   buk,  smrek,
a  nad  hranicou  lesa  bujné  plantáže  kosodrevín,  striedané  kameňmi.
Pokoj  a  divá  krása  týchto  hôr  je výsledkom  odľahlosti  od  ľudských  centier a  hrozných prístupových  komunikácií. V poslednom  desaťročí  pomaly  prichádza  k  dobrým  zmenám. Pribúdajú  turistické  značky,  rušia  sa  rôzne dávne  obmedzenia, objavujú sa kvalitné mapy.   Pre  Horhany  si  aj  tak  priprav  viac času,  dobré   rýchle  nohy  alebo  ťažký  plecniak.