Runa

Legenda  Polonín,  tiež známa  ako  Runa. Záhadné meno, znejúce akoby z hlbín dávnoveku.   Jej nádherná  tabuľa  sa  dvíha  vysoko  nad  široké  okolie  medzi  verchovinským chrbtom a  Užhorodom.  Často  za  inverzie  je jedninou, ktorá   miesto na slnku  a na vzdialenych vrcholoch  sa  javí  ako  nádherný  prízrak  plynúci  oblohou.  Obrovská  plocha  vyše  2000 hektárov  horských  pastvín.  Od čias Valašskej kolonizácie,  neskôr za  Podkarpatskej Rusi,   i  po  vojne,  od  jari  do  jesene  polonina  hostila  tisícové  stáda.  Nespočetné  stáda     minulosťou. Osamelá Polonina utíchla. Len milióny horcov clusiovych sa krehko chveje vo vánku babieho leta.  Slávna  polonina  trpezlivo čaká  na  nové dobré časy – slávu turistickú.Suverénnu takmer 1500 metrovú dominantu nízkych Polonín doplňujú na jej dvore ešte dve šarmantné spoločníčky - rozľahlá moletná Ljutanská holica a trojvrcholová hora Ostrá. Celá skupina  stoji  južne  bokom  od  hlavného  karpatského valu,  ktorý  tu  tvorí  verchovinský chrebet  s  Pikujom.
Na  Rune  zostala  pamiatka   jazva  na  nedávne,  našťastie   minulé   obdobie v podobe panelovej cesty pre vojenské vozidlá. Dnes už slúži len zdatným cykloturistom až  na vrchol do výšky  1481 m.  Príťažlivá Runa láka čoraz viac priaznivcov a už sa začína črtať nesmelý chodník  smerujúci  k vrcholu  i  prvé,  turistické   značkovanie  z  údolia   Lumšor.